Kari-Mette Eidem tilsatt som generalsekretær i Caritas Norge

Styret for Stiftelsen Caritas Norge tilsatte i møte 2. april 2002 enstemmig Kari-Mette Eidem som generalsekretær. Stillingen er en åremålstilsetting for 6 år, gjeldende fra 15. april 2002 og inntil 14. april 2008, med mulighet for fornyelse.

Kari-Mette Eidem har fungert i stillingen fra våren 2001 da Bernt Gulbrandsen, generalsekretær i Caritas Norge fra 1989, ble kalt til et oppdrag i Caritas Internationalis.

Caritas har kunnet glede seg over god respons da stillingen som generalsekretær ble lyst ut i vinter. Det meldte seg en rekke relevante søkere til oppgaven. Av søkerne var det flere som har god bistandsfaglig og faglige kvalifikasjoner forøvrig. Det var og flere av søkerne som kan bære videre den katolske identiteten Caritas er avhengig av.

Etter behandling i styret, var det full enighet om at Kari-Mette Eidem var den av søkerne som best forener disse egenskapene i seg.

Melding fra styret i Caritas Norge
9. april 2002