Den nye kirketomten i Askim velsignet

 Les også:

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo velsignet den 25. august den nye kirketomten i Askim. Tilstede var også menighetens sogneprest, p. Piotr Pisarek O.M.I., representanter fra byggekomiteen og menighetsrådet, samt mange menighetsmedlemmer. Seremonien ble avholdt etter høymessen i Sta. Maria-kapellet.

Sta. Maria menighet i Askim har siden 1992 holdt til i et bolighus i Roald Amundsens gate. Huset er svært lite og provisorisk tilrettelagt for menighetens behov. Det har derfor i lengre tid vært jobbet med planer om et nytt kirkebygg. I januar 2001 kjøpte menigheten en tomt på 2,2 dekar bak Rune Teigs forretning på Høyendal.

Søndagens velsignelse markerte start på byggeprosessen i Askim. Etter planen skal det første spadetak tas i løpet av oktober måned.

Les mer om kirkebyggingen og se tegninger av den nye kirken her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. august 2002

av Webmaster publisert 30.08.2002, sist endret 30.08.2002 - 13:44