25 katolske martyrer i 2002

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Vatikanets misjonspressetjeneste Fides opplyser at 25 katolske biskoper, prester og ordensmedlemmer døde som martyrer for sin tro i 2002. Det høyeste antallet kommer fra Colombia, hvor en biskop (Isaias Duarte Cancino av Cali), syv prester, en ordenssøster og en seminarist led martyrdøden. Til sammen døde det fjorten i Amerika, ti i Afrika og en i Asia. Av de drepte var fem europeere, fjorten amerikanere, fem afrikanere og en asiat.

Fides offentliggjør ved hvert årsskifte opplysninger om antall martyrer forrige år. Listen er ikke fullstendig, siden den bare inkluderer de geistlige, ordensmedlemmer og kirkelige medarbeidere man kjenner navnet på som har mistet livet for sin tro. Fides' liste tidligere år har omfattet 33 martyrer i 2001, 30 i 2000, 32 i 1999 og 40 i 1998.

Kathpress og Catholic World News 3. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. januar 2003

av Webmaster publisert 06.01.2003, sist endret 06.01.2003 - 21:31