Bispedømmet Manfredonia får nytt navn til ære for Padre Pio

Roma - KI (KAP) - Til ære for den helligkårede kapusinerpateren Pio av Pietrelcina har hans hjembispedømme fått nytt navn. Det søritalienske bispedømmet har allerede et dobbeltnavn - Manfredonia-Vieste - og nå får navnet enda et ledd: «San Giovanni Rotondo», stedet hvor den berømte pateren levde størstedelen av sitt liv og ble kjent for sine undergjerninger. Navneendringen ble gjort kjent av bispedømmeadministratoren i Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Domenico D'Ambrosio, under en messe i helligdommen for Padre Pio.

Dobbeltnavn er det vanlige for bispedømmer i Italia etter den kirkelige omstruktureringen i september 1986. Den gangen ble de mer enn 300 bispedømmene redusert med en tredjedel ved sammenslåinger, mens de historiske navnene ble beholdt. Følgen er dobbeltnavn, men også tre-, fire- og til og med femdoble navn, som for eksempel Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia i regionen Marche.

Det er svært uvanlig at bispedømmenavn blir endret til ære for en person. Til det er det nødvendig med en spesiell tillatelse fra Vatikanets Bispekongregasjon, og den er gitt i dette tilfellet.

Kathpress 3. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. januar 2003

av Webmaster publisert 06.01.2003, sist endret 06.01.2003 - 21:32