Paven til Verdensungdomsdagen i Köln i 2005

Berlin - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II vil komme til Verdensungdomsdagen 2005 i Köln, sier den apostoliske nuntius i Tyskland, erkebiskop Giovanni Lajolo. Tidligere har paven vært tre ganger i Tyskland, i 1980, 1987 og 1996. Nuntius understreker at Johannes Paul II «elsker tyskerne mer enn tyskerne elsker ham». På svar om reiseplanene har paven selv sagt «om Gud vil». Til tross for sine helseplager er han ved godt mot, og han har spurt en tysk kardinal om det planlagte temaet for hans tale på Verdensungdomsdagen.

Kathpress 10. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. januar 2003

av Webmaster publisert 14.01.2003, sist endret 14.01.2003 - 10:16