Nytt konsultorkollegium i Trondheim Stift

Biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim har den 13. januar 2003 utnevnt følgende medlemmer til konsulturkollegiet for Trondheim Stift: Generalvikar Torbjørn Olsen (Bodø), sogneprest Johannes Vu Manh Hung (Ålesund) og sogneadministrator Pablo T. Dagangon (Levanger).

Utnevnelsen gjelder frem til 28. juli 2007.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. januar 2003

av Webmaster publisert 15.01.2003, sist endret 15.01.2003 - 13:08