Krise i prestekall

Madrid - KI (KAP) - I Spania fordyper krisen i prestekallene seg. Ifølge den biskoppelige kommisjon for seminarer var det i 28 spanske bispedømmer i høst ikke meldt seg en eneste kandidat til presteutdannelsen. I et bispedømme var det en kandidat og i ni andre bispedømmer var det to kandidater. Det er fremfor alt landdistriktene som rammes. I byområder som Madrid, Sevilla og Valencia kommer det derimot mange prestestudenter fra de nye åndelige bevegelsene, «Movimenti».

Til sammen er tallet på seminarister i Spania i de siste femti årene sunket fra 7.052 til 1.797. Reduksjonen i studentantallet belaster situasjonen for de 62 spanske presteseminarene. Ifølge den spanske bispekonferansen kan sjelsorgen bare opprettholdes fordi mange prester forblir i aktiv tjeneste i høy alder.

Kathpress 24. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:34