Seks millioner pilegrimer til Lourdes i 2002

Paris - KI (KAP) - Rundt seks millioner pilegrimer besøkte i fjor det franske Maria-valfartsstedet Lourdes. Tallene tilsvarer omtrent dem fra de forrige årene. Mer enn 870.000 mennesker deltok i organiserte valfarter. Blant dem var mer enn 64.000 syke. Knapt 40% av pilegrimene kommer fra Frankrike, mens mer enn 25% kommer fra Italia. Rundt 7% er spanjoler mens knapt 5% kommer fra henholdsvis Storbritannia og Tyskland. Tallet på ikke-organiserte pilegrimer har økt. Pilegrimene har lagt igjen omtrent like mye penger i Lourdes i 2002 som tidligere år.

De ansvarlige for den franske Maria-helligdommen har lenge anstrengt seg for å «rense» budskapet fra Lourdes for magiske misforståelser og bringe det i samklang med det bibelske budskap. De årlige temaene frem til 150-årsjubileet for åpenbaringene i 2008 skal være svært sterkt bibelsk preget. Temaene for 2004 til 2008 blir utarbeidet av en gruppe under ledelse av bispedømmets biskop Jacques Perrier.

Kathpress 24. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:35