Katolikker vil gjenoppbygge universitetskirken i Leipzig

Berlin - KI (KAP) - I striden om en eventuell gjenoppbygging av universitetskirken St. Pauli i Leipzig har Den katolske kirke erklært sin interesse for å benytte kirken. Bispedømmet Dresden-Meissen opplyser at den katolske prostimenigheten «under bestemte betingelser» kan være interessert i å benytte kirken som menighetskirke om den gjenoppbygges. Biskop Joachim Reinelt, Leipzig-prosten Lothar Vierhock, kirkerådet og menighetsrådet i prostimenigheten går inn for dette.

Den gotiske kirken klarte seg gjennom Annen verdenskrig, men den 30. mai 1968 ble den sprengt på foranledning av den daværende DDR-regjeringen. I den planen som fristaten Sachsen, byen Leipzig og universitetet går inn for ved den nye utformingen av området, ser man for seg opprettelsen av et åndelig sentrum for akademiske arrangementer, gudstjenester og konserter i stedte for å bygge opp den gamle kirken. På den andre siden står Paulinerverein, som går inn for en rekonstruksjon av kirken tro mot originalen.

Kathpress 26. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:36