Politi mot skismatiske munker på Athos

Aten/Istanbul - KI (KAP) - Konflikten om klosteret Esfigmenou i den autonome munkerepublikken på Athosfjellet har tilspisset seg. Gresk radio melder at politiet har omringet klosteret, hvor det befinner seg åtti munker som er erklært som skismatikere av den økumeniske patriark av Konstantinopel. Alle munker som forlater klosteret, vil bli arrestert og utvist fra klosterstaten.

Den økumeniske patriarken Bartholomaios I har gitt munkene et ultimatum om å forlate klosteret og Athos innen 28. januar, men han avviser likevel en tvangsutvisning.

Motsetningene om klosteret Esfigmenou har allerede vart i over tretti år. Da den daværende økumeniske patriarken Athenagoras I begynte dialogen med Den katolske kirke, anklaget munkene i dette klosteret ham for alvorlig forræderi mot ortodoksien. De anbrakte på klostermuren en stor transparent med slagordet «Ortodoksi eller døden!», som fortsatt kan ses. Da pave Johannes Paul II besøkte Aten i mai 2001, anbrakte munkene i Esfigmenou et banner på sitt kloster med påskriften «Paven er Antikrist».

De andre nitten klostrene på Athosfjellet sluttet seg ikke til denne sterkt avvisende holdningen til økumenikk. Derfor har klosteret Esfigmenou i mange år isolert seg fullstendig. Kontakten med Konstantinopel har blitt brutt, klosteret deltok ikke lenger i regjering og parlament i munkerepublikken og pleide ingen liturgisk og kanonisk enhet med de øvrige klostrene. I stedet tok klosteret opp kontakt med «gammel-kalendarianerne», en skismatisk gruppe som ble dannet etter kalenderreformen i den ortodokse kirke i Hellas.

Athos-munkenes parlament Hiera Koinotes vendte seg til slutt til det økumeniske patriarkatet med bønn om å gripe inn mot de frafalne munkene. Patriarkatets hellige synode erklærte deretter Eafigmenou-munkene som skismatikere ved årsskiftet, og dermed har de ikke lenger noen rett til å oppholde seg på «Det hellige berg». Men munkene nekter å forlate stedet, og etter ultimatumets utløp omringet det greske politiet klosteret.

Klosterets abbed Methodios erklærte overfor BBC at han og hans munker gjerne lider «forfølgelse» for «den sanne tro». De har anket utvisningen til høyesterett i Aten, men det foreligger ingen dom.

Den 400 km² store munkerepublikken på Athosfjellet er folkerettslig ikke suveren, men et kondominium under felles herredømme av Hellas og den økumeniske patriarken av Konstantinopel. Deres forfatning er ratifisert av det greske parlamentet og av Phanar, og de har en egen regjering, et parlament og egen jurisdiksjon. De tyve storklostrene, som alle kirkerettslig har rang som bispedømmer, er selvforvaltningsenheter. Den greske guvernøren som utøver statlig oppsikt, er likestilt prefektene i de greske forvaltningsområdene, bortsett fra at han ikke er understilt innenriksdepartementet, men utenriksdepartementet i Aten.

Kathpress 24. og 30. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:37