Erkebispedømmet Boston selger eiendom

Washington - KI (KAP) - For å kunne finansiere erstatningsutbetalinger til misbruksofre vil erkebispedømmet Boston selge kirkelig eiendom. Bostons bispedømmeadministrator Richard Lennon sier at de ansvarlige har gitt ham tillatelse til å selge elleve bygninger, som vil gi en inntekt på over hundre millioner kroner. I tillegg må også institusjoner i erkebispedømmet stenges eller slås sammen. I tillegg forsetter utredningen om eventuelt å slå erkebispedømmet konkurs.

Lennon overtok ledelsen av erkebispedømmet Boston i midten av desember etter kardinal Bernhard Francis Law, som gikk av etter voldsom kritikk mot hans behandling av misbruksskandalen. Bare i erkebispedømmet Boston foreligger det mer enn 400 sivile anklager fra angivelige misbruksofre. Erstatningskravene er på til sammen 700 millioner kroner, og de kan drive erkebispedømmet til økonomisk ruin.

Kathpress 30. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:38