To nye kardinaler fyller 80 år

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den 31. januar fylte to kardinaler 80 år og mistet dermed retten til å delta ved pavevalg. Det er den kenyanske tidligere erkebiskopen av Nairobi, kardinal Maurice Michael Otunga, og Vatikanets arkivar og bibliotekar, den argentinske kardinal Jorge María Mejía.

Kardinal Mejía ble født i Buenos Aires i Argentina i 1923 og ble presteviet allerede som 22-åring med spesialdispensasjon. Han kjenner paven fra deres felles studiedager på slutten av 1940-tallet på dominikaneruniversitetet Angelicum i Roma. Etter studier i Jerusalem ble han professor i Det gamle testamentet på det katolske universitetet i Argentina. Under Annet Vatikankonsil var han rådgiver for de argentinske biskopene.

I 1977 kom Mejía til Roma og ble sekretær for kommisjonen for forbindelsene til jødedommen. Han fulgte paven på det historiske besøket i Romas synagoge i 1986. Samme år ble han utnevnt til visepresident i Det pavelige råd for Rettferdighet og fred («Iustitia et Pax») og ble bispeviet. Etter fire år som sekretær i bispekongregasjonen ble han i 1998 sjef for Vatikanets bibliotek og arkiv. I februar 2001 ble han kreert til kardinal. Det er ikke kjent hvor lenge over aldersgrensen pave Johannes Paul II vil la ham sitte i sine embeter.

Kardinal Otunga ble født en gang i 1923 (ingen vet den nøyaktige datoen) i Kenya som sønn av en hedensk stammehøvding. Han ble døpt som 12-åring i 1935. Han studerte på det nasjonale seminaret i Gaba i Kampala i Uganda og ved Det pavelige universitetet Urbaniana «De Propaganda Fide». Han ble presteviet den 3. oktober 1950 i Roma. Han ble den 17. november 1956 utnevnt til titularbiskop av Tacape og hjelpebiskop av Kisumu, bare 33 år gammel. Han ble konsekrert den 25. februar 1957. Den 21. mai 1960 ble han utnevnt til biskop av det nye bispedømmet Kisii. Den 15. november 1969 ble han utnevnt til titularerkebiskop av Bomarza og koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Nairobi. Han overtok som erkebiskop av Nairobi den 24. oktober 1971. Han ble den 5. mars 1973 kreert til kardinal. Han gikk av som erkebiskop av Nairobi den 21. april 1997.

Blant de 171 kardinalene er det nå 112 som er under 80 år og som dermed kan delta ved det neste pavevalget. For to år siden var tallet 135. Observatører regner med et nytt konsistorium i juni i år hvor det vil bli kreert en rekke nye kardinaler. Den neste kardinalen som faller for aldersgrensen, er erkebiskopen av Philadelphia i USA, Anthony Joseph Bevilacqua (17. juni).

Kathpress 30. januar og Zenit 31. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:39