Vatikanet presenterer prinsippdokument om New Age

Vatikanet - KI (KAP) - I mange år har det vært snakk om et prinsippdokument fra Vatikanet om ny-religiøsiteten («New Age»). Det har vært mange kritiske ytringer fra paven og kardinaler i Vatikanet som advarer mot pseudo-religiøse strømninger og som betegner New Age-ideene som uforenelige med den katolske tro, men også som en stor utfordring for Kirken. Først ble det spekulert om en instruksjon fra Troslærekongregasjonen, og det var til og med snakk om en pavelig encyklika om New Age. Nå har dokumentet kommet, riktignok på et lavere nivå, nemlig Vatikanets kulturråd. Dokumentet ble presentert den 3. februar av presidenten for Det pavelige rådet for kulturen, den franske kardinalen Paul Poupard, sammen med Det pavelige råd for Interreligiøs dialog. Teksten har tittelen « Jesus Kristus bringer oss livets vann - en kristen refleksjon om New Age».

I mange år har sekter og nye frelseslærer opptatt Den katolske kirke. Fremfor alt i Amerika har disse bevegelsene, deres ideer, profeter og guruer fått stor interesse og stor utbredelse. Et eget kardinalkonsistorium var viet dette temaet i 1991. Det kirkelige senatet gransket da selvkritisk motivene for disse bevegelsenes suksess.

Begynnelsen på New Age-bevegelsen går tilbake til midten av 1800-tallet og er influert av teosofien. Den fikk imidlertid stor utbredelse og oppmerksomhet rundt 1970, ikke minst gjennom musikalen Hair. Det finnes ingen grunnleggerskikkelse eller forpliktende organisasjon. Menneskeheten går nå over fra fiskenes stjernetegn til Vannmannen. Etter en urolig og rasjonalistisk fase kjennetegnet av vold begynner nå en ny tidsalder, en æra av lengsel etter fred og harmoni. Vannmannen setter fri kosmiske krefter, nye energier og nye åpenbaringer. Det dreier seg om en ny skapelse uten noen egentlig skaper.

Paven betegnet engang New Age som «uforenelig» med den katolske tro. New Age og andre pseudo-religiøse strømninger har en tendens til å «relativisere religiøse lærer til fordel for et vagt verdenssyn, som i et system av myter og symboler er kledd i et religiøst språk».Dens panteistiske ideer er ikke forenelig med Den hellige skrift og den kristne tradisjon. Mellom «Vannmannens tidsalder» (en av de viktigste sangene i Hair er The Age of Acquarius) og den kristne tro på den personlige Gud som ble menneske, finnes det ingen broer.

Kardinal Poupard understreket i 1996 i et foredrag at New Age reduserer «religion til en projeksjon av behov og ønsker». I en tid da menneskene søker etter visshet, begrenser New Age seg til å tilby en vag «religiøs erfaring». Tradisjonelle religiøse symboler blir blandet med esoteriske riter og tegn, med orientalske elementer og med psykologiske teknikker. Målet er ikke lenger møtet med Gud, men en «neddykking i den universelle ånd» som minner om den antikke vranglære om Gnosis.

Det nye dokumentet slår fast at Kristus fra evangeliene ikke har noe til felles med gudsforestillingen i New Age. Den 90 sider lange teksten er ikke noe læredokument fra Vatikanet. Overfor de diffuse strømningene og utviklingene i New Age er det ennå for tidlig, hører man i Roma. Dermed blir det først et tema i de vatikanske forumene for dialog.

Kathpress 31. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 17:56