Kjønnsskifteoperasjoner erklært ugyldige

Vatikanet - KI (CWN) - Den katolske kirke kan ikke anerkjenne gyldigheten av en kjønnsskifteoperasjon, erklærer Vatikanet. Kongregasjonen for Troslæren har offentliggjort et hemmelig direktiv til biskoper og ordenssuperiorer som sier at en person som har gjennomgått en kjønnsskifteoperasjon, ikke kan bli prest eller kandidat til ordenslivet, og vedkommende kan heller ikke inngå et gyldig ekteskap. Dokumentet instruerer også sogneprester at de ikke må forandre en persons kjønn i kirkebøkene.

Vatikanets dokument ble sendt ut i 2000, men dets eksistens og innhold har vært holdt hemmelig til tidligere i januar i år. Direktivet ble først sendt til pavelige delegater i hvert land og senere til lederne for bispekonferansene. Tjenestemenn i Vatikanet bekrefter eksistensen av dokumentet, men hele teksten er ikke offentlig kjent.

Skrivet fra Troslærekongregasjonen forklarer at en persons fysiske kjennetegn - som kan endres kirurgisk - bare utgjør en del av kjønnsidentiteten. Mens legemet kan endres, kan ikke den seksuelle identiteten det, sier kongregasjonen.

Dokumentet indikerer at hvis en biskop eller ordenssuperior får høre at en person har gjennomgått en kjønnsskifteoperasjon, «kan ikke den personen bli gyldig opptatt i et ordensinstitutt eller selskap for konsekrert liv». Dokumentet legger til at hvis en transseksuell nå lever i en orden, «må han for sjelenes beste utvises fra ordenshuset».

Vatikanets dokument skal ha blitt sendt til en større krets etter en forespørsel fra en amerikansk biskop, som var foranlediget av en disputt innen en orden i hans bispedømme.

Catholic World News 31. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 22:00