Nytt skriv om Mariaåpenbaringer forberedes

Vatikanet - KI (KAP) - Troslærekongregasjonen i Vatikanet vil i et nytt dokument behandle Mariaåpenbaringer og privatåpenbaringer. Det amerikanske nyhetsbyrået CNS melder at offisielle medarbeidere i kongregasjonen i januar erklærte at de nåværende retningslinjene, som allerede er 25 år gamle, er mer enn modne for revisjon. Det er også nødvendig med læremessige klargjøringer av de enkelte stedene. Dette gjelder spesielt for steder som Medjugorje i Hercegovina, hvor det blir drevet lobbyvirksomhet for åpenbaringenes autentisitet «til motstand fra den lokale biskopen».

I flere bispedømmer på ulike kontinenter finnes det i mellomtiden den situasjon at lokale grupper av troende øver trykk på biskopene. Vatikanet ser med bekymring på den økende utbredelsen, som forsterkes av moderne kommunikasjonsmidler som internett. En av de karakteristiske trekkene er apokalyptiske advarsler. Som eksempel nevnes i Vatikanet Brasil. Ved ad limina-besøkene fra en stor brasiliansk region i januar fortalte nesten alle biskopene om angivelige åpenbaringer i sine bispedømmer og følgene de fikk for menighetene.

CNS spurte biskop Ratko Peric av Mostar, som har ansvaret for Medjugorje, om hans reaksjon på det planlagte dokumentet. «Vårt bispedømme gleder seg stort over det», sier biskopen, og legger til at det har oppstått en forvirret situasjon, og Kirken trenger nå klare formuleringer om de spørsmål som den har skapt.

Peric er personlig av den mening at åpenbaringene i Medjugorje ikke er ekte, men han holder seg strengt til anbefalingene fra Troslærekongregasjonen, som sier at valfarter til Medjugorje ikke skal hindres så lenge de«ikke har noen offisiell karakter». Peric beklaget på bispesynoden for ordenslivet i 1994 at de angivelige Mariaåpenbaringene hadde ført til «ikke lite forvirring» og splittelse innenfor den lokale Kirken. I en fortsatt gyldig offisiell stillingstaken fra den tidligere jugoslaviske bispekonferansen av 10. april 1991 het det: «På bakgrunn av etterforskningen så langt er det ikke mulig å stadfeste at det handler om overnaturlige åpenbaringer og visjoner».

Kathpress 4. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. februar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 22:05