Slutt på samfunnets fortrengning av døden?

Bonn - KI (KAP) - Forskere i Tyskland ser en slutt på samfunnets fortrengning av døden. Et tegn på denne trenden er det stigende antall selvhjelpsgrupper for foreldre med dødfødte barn, stadig flere terapitilbud for sørgende og den sterkt voksende hospitsbevegelsen for en menneskeverdig død, heter det i Bonn ved presentasjonen av den nye «Rheinischen Jahrbuchs für Volkskunde» om forholdet til døden. Den utelukkende hygieniske bortkjøring av avdøde og fortrengningen av dette eksistensielle temaet har vist seg for både troende og troende som psykologisk meningsløst, sier utgiver og folkeminneforsker Heinrich L. Cox.

Ifølge studiene i den nye boken søker stadig flere mennesker etter strategier for krisemestring og ledsagelse ved tap av en slektning. Etter at sorgritualer som bæring av svarte klær lenge har vært latterliggjort, utvikles det nå nye riter, sier Cox. Som eksempel nevner han selvskrevne dikt i dødsannonser, spesielt fargerike små minnekort, leketøy på barnegraver og dødsannonser for dødfødte og spontanaborterte barn. Hos homofile kan man se nye ritualer i omgang med aidssyke døende. Slike former gjør det mulig med en gradvis avskjedstaken. En følge av denne trenden er ifølge folkeminnegranskeren et voksende antall utstillinger på museer med tema døden og en vitenskaplig spesialisering på gravkultur.

Kathpress 6. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2003

av Webmaster publisert 10.02.2003, sist endret 10.02.2003 - 23:09