Strenge retningslinjer for anglikanske vielser av fraskilte

London - KI (KAP) - De engelske anglikanske biskopene mener at før det kan bli snakk om å vie fraskilte i Den anglikanske kirken, må det fylles ut et detaljert og omfattende spørreskjema. Dette skriver London-avisen Daily Telegraph. Gjennom enhetlige retningslinjer som er felles for alle bispedømmer, skal man forhindre en «lettferdig» benyttelse av den nye muligheten.

Ved generalsynoden i Den anglikanske kirke i England i november ble det vedtatt å åpne for muligheten til kirkelig vielse for fraskilte. Allerede tidligere var det prester som ulovlig utført velsignelsesseremonier eller til og med bryllup for fraskilte. Vedtaket bekrefter læren om ektebåndets uoppløselighet, men tillater gjengifte under bestemte betingelser. Den nye forskriften inneholder en samvittighetsklausul som stiller sjelesørgerne fritt til å nekte et slikt kirkelig bryllup.

Den britiske tronarvingen Charles, Prince of Wales, kan profitere på den nye praksisen i Church of England, ettersom hans samboer Camilla Parker Bowles er fraskilt.

Kathpress 6. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2003

av Webmaster publisert 10.02.2003, sist endret 10.02.2003 - 23:09