Erkebispedømmet Berlin med høy gjeld

Berlin - KI (KAP) - Erkebispedømmet Berlin, som har pådratt seg en svært høy gjeld, vil frem til høsten legge frem en detaljert saneringsplan. Først skal fire prosjektgrupper legge frem forslag og vise hvilke økonomiske konsekvenser omstruktureringer, fusjoner og frafall av bestemte ytelser vil få. Dette sier erkebiskopen av Berlin, kardinal Georg Sterzinsky, i et intervju med det tyske katolske nyhetsbyrået KNA. I forrige uke oppga kardinalen erkebispedømmets samlede gjeld til 148 millioner euro (1,1 milliarder kroner). Derfor må det i de neste fire årene fjernes minst 440 heltidsstillinger.

Sterzinsky sier at sognenes egenansvar skal utvides, og i tillegg skal finansieringen omgjøres om til rammetilskudd. Dermed kan de enkelte menighetene foreta sine egne prioriteringer ved ansettelser. Samtidig advarte erkebiskopen mot fristelsen til å «bare befatte oss med oss selv og sikre oss selv». Kardinalen sier at han i ti år har vært klar over at «vi lever over evne». Etter kommunismens fall mente mange at man for de nødvendige gjenoppbyggingstiltakene måtte man ta med en økende gjeld på kjøpet, men kardinalen sier at erkebispedømmet i den nåværende situasjonen ikke alene klarer å opprettholde og videreføre det som er bygd opp.

Kathpress 6. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. februar 2003

av Webmaster publisert 10.02.2003, sist endret 10.02.2003 - 23:11