Utnevnelse av kommunionsutdelere i St. Paul menighet, Bergen

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo utnevnte den 12. mars 2003 følgende kommunionsutdelere i St. Paul menighet, Bergen: Anne Kirsten Eek-Larsen, Ann Rønning og Marie Moseng.

Utnevnelsen gjelder for en periode på tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. mars 2003

av Webmaster publisert 13.03.2003, sist endret 13.03.2003 - 10:53