Oblatfedrene i Fredrikstad får forsterkninger

Kommuniteten av oblatpatre (OMI) i Fredrikstad får forsterkninger til sommeren. Da ankommer to nyordinerte prester fra oblatfedrenes Jaffna-provins, Gunalapa Jagath Premanath (fra bispedømmet Jaffna), som skal prestevies 3. mai, og Perera Michael Sebamalai (fra bispedømmet Mannar), som skal prestevies en uke senere. De ankommer sannsynligvis Østfold i juni, og den første oppgaven som venter dem, vil være å lære norsk.

Oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad består av tre medlemmer, hvorav den ene er bosatt i Oslo og de to andre har pastoralt ansvar for alle de fire katolske menighetene i Østfold. Oblatfedrenes skandinaviske provins avholdt i fjor sitt kapittel i Norge og i den forbindelse ble det kjent at Jaffna-provinsen var kontaktet med tanke på å styrke kongregasjonens nærvær her i landet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. april 2003

av Webmaster publisert 04.04.2003, sist endret 04.04.2003 - 13:01