Nye menighetsråd i Askim og Moss

St. Maria Menighet i Askim:

Det nye menighetsrådet: Adam Babinski (-formann), Laila Frøyset (-nestleder), Sammuel Harding (-styremedlem), Edward Wit (-styremedlem), Narvin Ramos (-styremedlem), Lucja Larsson (- styremedlem), Ann Døli (-sekretær)., Maria Fongen (-varamann), Hong Minh Nguyen (-varamann)

Pastoralrådet: Maria Fongen, Arvid Bjørnstad (-varamann)

St. Mikael Menighet i Moss:

Det nye menighetsrådet: Eric Sundt-Johannesen (-formann), Christine Thielemann (-nestleder), Bente Gry Aasen (-sekretær), Gertrud Nilsen (-styremedlem), Trong Vu (-styremedlem), Carmen Munoz (-styremedlem), Zofia Johannesen (-styremedlem)

Pastoralrådet: Sr. Pauline Sundari, CB og Vy Xuan Nguyen (-varamann)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. oktober 2003

av Webmaster publisert 03.10.2003, sist endret 03.10.2003 - 16:30