Ny menighet, og første sogneprest, feiret på Helgeland

Mosjøen/Oslo (KI) - Ved dekret datert Tromsø 5. oktober 2003 opprettet biskop Gerhard Goebel den nye menighet på Helgeland. Menighetens navn er "Den Hellige Ånds menighet, Mosjøen".

Akutt inntrufne helsemessige problemer hindret dessverre biskop Gerhard Goebel M.S.F. fra å komme til fra sitt bispesete i Tromsø til Mosjøen. Derfor hadde pastor Torbjørn Olsen (sognepresten i Bodø, den menighet Mosjøen nå utskilles fra), på kort varsel fått i oppdrag å overta biskopens funksjoner på stedet som hans delegerte.

Umiddelbart etter laudes (morgenbønn) i Den Hl. Ånds kirke søndag 5. oktober ble pastor Gunther Josef Jäger inkardinert i Tromsø stift. I samme skriv, datert Tromsø 5. oktober, der biskopen stadfestet inkardinasjonen, utnevnte han Gunther Jäger til sogneprest i den nyopprettede menighet. Umiddelbart etter at dette var kunngjort avla Gunther den foreskrevne trosbekjennelse og troskapsed på latin samt en forvaltningsed på norsk.

Kl 11.00 ble det holdt høytidelig høymesse i Den Hl. Ånds kirke. Messen var en votivmesse for Den Hl. Ånd. I begynnelsen av messen ble opprettelsesdekretet lest opp av menighetsrådslederen. Også biskopens skriv om inkardinasjon og sogneprestutnevnelse ble opplest. Mellom credo og forbønnene fornyet pastor Gunther Jäger sine presteløfter, og ble så ført til forskjellige liturgiske plasser i kirken.

Etter messen var det kirkekaffe med mye godt å spise og flere hilsener.

Mange var kommet til messen. Enkelte hadde kjørt flere timer. For eksempel var kommunene Rana, Hemnes, Alstahaug, Dønna og Vefsn representert. Ordføreren i Vefsn hadde sendt blomster - Vefsn er den kommune som Mosjøen ligger i. Det var også økumeniske gjester, for eksempel flere medlemmer av det lutherske menighetsråd i Dolstad/Vefsn. En representant for adventkirken talte også og overrakte blomster og en gave. Fra Bodø var det fem deltagere. Pater Morten Person O.P., som er fra Mo i Rana, deltok også.

Renoveringen av kirkebygningen er nesten fullført. Etonittplatene er fjernet og erstattet av lys gul bordkledning. Oppvarmede fliser er lagt i kjelleren, mv. Det ser imponerende fint ut. Renoveringen er et resultat av stor lokal entusiasme og innsats (anført av Gunther) samt ca kr 400.000 fra Tromsø stift.

Ved opprettelsen hadde den nye Helgelandsmenigheten 259 katolikker i medlemsregisteret. Menigheten omfatter 17.323 kvadratkilometer og hadde pr. 1.1.2003 et innbyggertall på 77.112. Den Hellige Ånds menighet omfatter 17 kommuner i Nordland Fylke: Bindal (4 registrerte katolikker), Sømna (2), Brønnøy (33), Vega (1), Vevelstad (0), Herøy (6), Alstahaug (52), Leirfjord (1), Vefsn (65), Grane (2), Hattfjelldal (0), Dønna (5), Nesna (6), Hemnes (2), Rana (67), Lurøy (3) og Træna (6).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. oktober 2003

av Webmaster publisert 06.10.2003, sist endret 06.10.2003 - 11:44