Nytt menighetsråd i Haugesund:

St. Josef menighet i Haugesund har valgt nytt menighetsråd, og det nye rådet har konstituert seg på følgende måte:

Øyvind Oland (leder), Peter Wapler (nestleder), Bodil Simonsen (sekretær), Thuy Tran (styremedlem), Pablo Barrera (ungdomsrepresentant) Vararepresentanter: Mercedes Aarvik og Ana Maria Latorre

Pastoralrådsrepresentanter: Barbara Buczynska og Maria Gloria Barrera (vara)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. oktober 2003

av Webmaster publisert 06.10.2003, sist endret 06.10.2003 - 11:45