Caritas Norges generalsekretær i Brasil

Kari-Mette Eidem

Caritas Norges generalsekretær Kari-Mette Eidem befinner seg for tiden i Brasil i forbindelse med det norske statsbesøket i landet. Caritas håper at statsbesøket også kan sette fokus på fattigdommen i landet og den brasilianske politiske viljen til å gjøre noe med den enorme utfordringen landet står ovenfor.

President Lula har satt i gang et såkalt "null sult"-program; en samordning av en rekke humanitære og utviklingsrettede initiativ og programmer, og har maktet å redusere næringslivets og det internasjonale samfunns skepsis til sin politikk.

Caritas Norge har samarbeidet med katolske organisasjoner i nordøst-Brasil i en årrekke, og har nettopp mottatt 3,6 millioner kroner fra Utenriksdepartementet til arbeid i landets fattigste region. Pengene skal bl.a. brukes til å bygge vannsisterner, og inngår i Lulas "Null sult"-program.

Caritas Norge er den katolske kirkes bistandsorganisasjon.

For mer informasjon, kontakt Caritas Norge v/ Ingrid Rosendorf Joys, informasjonskonsulent på epost: ingrid.rosendorf.joys@caritas.no eller tlf: 23 33 43 68/ 40 21 51 32

KI/Caritas Norge
9. oktober 2003