Tverrprotestantisk ungdomsorganisasjon demonstrerer mot Den katolske kirke

Melding til kirkegjengere i St. Olav, Oslo, høymessen søndag 12. oktober:

Vis verdighet!

St. Olav katolske Domkirkes menighet har fått melding om at Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon (Changemaker) vil demonstrere utenfor kirken til høymessetid kl. 11.00 i morgen søndag 12. oktober. Vi vet ikke hvor mange demonstrantene vil være, om de vil opptre med sindighet, hva de har skrevet på sine plakater, eller om de akter å anrope katolikker på vei til Den Hellige Messe.

Under enhver omstendighet er det viktig at vi alle opptrer med den ro og verdighet som er naturlig for den som er på kirkevei. Vi samles til gudstjeneste, og vil ikke la oss ikke avlede eller provosere men går rett inn i kirken på vanlig måte.

Bakgrunnen for dette bruddet på kirke- og helgedagsfreden er at demonstrantene krever en stillingtagen fra katolikker i Norge til utsagn om aids og kondomer som en kardinal ifølge mediene kommer til å fremføre under et fjernsynsprogram i BBC søndag kveld. Programmet er altså ikke vist ennå; angivelige bruddstykker fra innholdet er kun kjent fra forhåndsomtale i britiske medier.

Katolikker ønsker å leve i fred med omverdenen, men vet at den troende ikke kan gardere seg mot motstand eller sjikane.

Oslo, lørdag 11. oktober 2003

Sognepresten i St. Olav katolske domkirkes sogneprestembede, fader Claes Tande
11. oktober 2003


(*) Teksten til Changemakers opprop av 9. oktober 2003 er nå fjernet fra deres hjemmesider. Den lå ute endel uker, og også Kirkens Nødhjelps hjemmesider pekte til den. Vi gjengir teksten her:

Taler Roma midt i mot!

CHANGEMAKER: -Norske katolikker må tale Roma midt i mot, sier leder Tale Hungnes.

- Aids-viruset er 450 ganger mindre enn spermiene. Spermiene kommer seg enkelt gjennom "nettet" som lages av kondomet, hevder ingen ringere enn kardinal Alfonso Lopez Trujillo, president i Vatikanets bisperåd for familieanliggender.

- Hvis Paven innestår for dette synet framstår han som en uansvarlig og reaksjonær mørkemann, sier Tale Hungnes, leder i Changemaker.

Så vel kirker som et utall organisasjoner i områder hardt rammet av hiv/aids bruker hver eneste dag for å fortelle folk viktigheten av kondombruk.

- Paven vet svært godt hvor viktig hans anbefalinger er for mange i områder rammet av hiv/aids. Derfor er dette ekstra alvorlig, sier Hungnes.

- Det verste med Vatikanets uttalelser er at det gjør arbeidet mot aids-epidemien vanskeligere. Det rammer tusenvis av mennesker over hele jorden, ikke minst i fattige land, sier Hungnes.

Changemaker oppfordrer katolikker i Norge til å tale Roma midt i mot. - Katolikker i Norge må umiddelbart og klokkeklart ta avstand fra Vatikanets uttalelser i denne saken. Kristnes lojalitet må ligge hos fattige mennesker og ikke følge autoriteter blindt i enhver sammenheng.

- Aids-epidemien er en av menneskehetens aller viktigste og alvorligste utfordringe. Den katolske kirke har vært en viktig drivkraft i mye av arbeidet for en mer rettferdig verde, blant annet har de markert seg for slette av u-landsgjeld og mot USAs angrep på Irak. Men hvis den katolske kirke skal være konsistent og troverdig er det på høy tid å følge opp i synet på hiv/aids.

Utdrag fra The Guardian: The church's claims are revealed in a BBC1 Panorama programme, Sex and the Holy City, to be broadcast on Sunday. The president of the Vatican's Pontifical Council for the Family, Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, told the programme: "The Aids virus is roughly 450 times smaller than the spermatozoon. The spermatozoon can easily pass through the 'net' that is formed by the condom.

av Webmaster publisert 11.10.2003, sist endret 11.10.2003 - 18:17