Uttalelse om Changemaker-demonstrasjon fra St. Olav Domkirkes sogneprestembede, Oslo

Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, Changemakers gjennomførte til høymessetid utenfor Oslos katolske domkirke med en demonstrasjon med klar brodd mot Den katolske kirke. Bakgrunnen er at de har fremsatt krav om at Vatikanet må trekke tilbake en påstand om at kondomer ikke fungerer. Utspillet er basert på uttalelser som er ventet å komme i et intervju som vises på britisk fjernsyn søndag kveld.

Changemakers antyder i en pressemelding at de er interessert i en dialog med Den katolske kirke, og sier at de har sendt brev med oppfordring til å ta skriftlig avstand fra uttalelsen. Dessverre registrerer vi at organisasjonen i handling har vist at den ikke har noen reell vilje til å føre en dialog, da organisasjonen valgte å avholde en demonstrasjon mot utsagnene allerede før programmet er sendt. 6-7 aksjonister fra Changemaker stilte seg opp med plakater og banner utenfor St. Olav domkirke før høymessen søndag formiddag.

Dette representerer noe nytt i de mellomkirkelige forhold i Norge; vi har ikke tidligere opplevd at et kirkesamfunn har krenket helgedagsfreden for et annet ved å demonstrere i tilknytning til dets søndagsgudstjeneste. Dersom demonstrantene ikke hadde fulgt en innstendig oppfordring om å vise et minimum av respekt for helgedagsfreden ved å flytte seg ut på fortauet, men i stedet var blitt stående foran døren slik de først prøvde, måtte de som kom til messen nærmest gått spissrotgang for å komme inn i Kirken. En slik mangel på forståelse og fintfølelse er det skuffende å oppleve i et land hvor det økumeniske klima lenge har vært preget av samhold og gjensidig respekt.

Mange av våre medlemmer er flyktninger som har opplevd å bli sjikanert for sin tros skyld, og både for dem og andre ga det en sterk ubehagsfølelse at medkristne valgte å legge sin aksjon til kirkeveien.

Verken Changemakers eller vi er kjent med konteksten for og helheten i utsagnene; vi er kun blitt presentert en smakebit gjennom avisen Guardian. Verken Changemakers eller noen instans innen Den katolske kirke i Norge er i stand til vurdere synspunkter på et slikt grunnlag; langt mindre kan vi trekke dem tilbake.

Vi oppfatter dette som en aksjon som utelukkende var ment å skape blest om Changemakers og deres sak, der vanlige katolske kirkegjengere har fått spille birollen som levende kulisser i et spill for mediene. Hadde den vært rettet mot Kirkens hierarki - biskopen og presteskapet - eller annet lederskap, og ikke til kirketid, kunne det vært en annen sak. Men å rette den mot folk på vei til søndagens feiring av Den Hellige Messe kan ikke tjene annen hensikt enn å provosere.

Aksjonsformer som krenker folk på kirkevei og instrumentaliserer dem i eget profileringsøyemed, er intet konstruktivt bidrag for det mellomkirkelige samkvem i vårt land.

Vi oppfordrer Kirkens Nødhjelp og Changemaker til å besinne seg.

Uttalelse fra St. Olav sogneprestembede, Oslo (f. Claes Tande)
12. oktober 2003

av Webmaster publisert 12.10.2003, sist endret 12.10.2003 - 23:05