Stor arv til Vår Frue menighet i Porsgrunn

Therese Johannesen, som døde 23. juli i år, har testamentert omtrent 1,1 millioner kroner til Vår Frue menighet. På siste menighetsrådsmøte ble det vedtatt å opprette et gravlegat for stell av hennes grav, samt en messestiftelse for feiring av rekviemmesser for henne. Menighetsrådet vil sammen med sognepresten vurdere hvordan arven skal forvaltes og hva den skal brukes til. Denne summen holdes derfor utenfor menighetens normale driftsbudsjett.

Melding fra Katolsk Menighetsblad, Vår Frue menighet Porsgrunn, oktober-november 2003
13. oktober 2003

av Webmaster publisert 13.10.2003, sist endret 13.10.2003 - 15:49