Nuntius appellerer til Israel om å flytte sikkerhetsmuren bort fra kirkelig eiendom

Betania (KI/CNS) - Pavens sendemann til Israel og de palestinske områder har appellert til de israelske områder om å endre planene for sikkerhetsmuren så den ikke skjærer gjennom eiendommer tilhørende katolske ordenssamfunn.

"I artikkel IV i den "fundamentale avtale" (mellom Israel og Den Hellige Stol) slås det fast at den israelske regjering vil respektere og beskytte de katolske institusjoner. Dette er ikke respekt", sa erkebiskop Pietro Sambi, apostolisk nuntius.

Erkebiskopen sa at han hadde rettet sin klage til det israelske utenriksdepartement. Den israelske sikkerhetsmuren som oppføres i Øst-Jerusalem og på Vestbredden skjærer gjennom eiendommer som tilhører fransiskanerne og Barmhjertighetssøstrene av St. Vincent de Paul. Dersom den bygges videre som planlagt, vil den dessuten gå gjennom pasjonistfedrenes og combonisøstrenes eiendommer.

Ki (CNS 29. oktober 2003)
30. oktober 2003