Nytt menighetsråd for St. Olav Domkirkes menighet i Oslo

Menighetsrådet for St. Olav menighet i Oslo har i november konstituert seg for perioden 2003-2005. Det nye rådet ser slik ut:

Sognepresten, Resurrecion Ong Esmeña Koksvik (formann), Liv Hegna (viseformann), sr. Marie-Kristin Riosianu C.S.J. (sekretær), Einar T. Larsen (også menighetens representant til pastoralrådet), Nikola Sekulic, Hariharan Thevarajah, Per Tonne, Maria Tryti; Elke Hauge (1. vara i menighetsrådet), Harald Huse (2. vara), Lars Ole Djupdal (3. vara), Bernt T. Oftestad (4. vara).

Stian Erdal er ikke medlem i menighetsrådet men har møterett i kraft av verv som vararepresentant til pastoralrådet.

Sammensetningen av finansutvalget (2003-2005) ble samtidig oppdatert til: Sognepresten (f. Claes Tande), menighetsrådets formann (Resurrecion Ong Esmeña Koksvik), regnskapsfører (Stig Arne Nilsen), Lars Ole Djupdal og Hariharan Thevarajah.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. november 2003

av Webmaster publisert 10.11.2003, sist endret 10.11.2003 - 10:44