Felles katolsk/anglikansk erklæring om Maria til tross for økumenisk kaldfront

Vatikanet - KI (Herald/Tablet) - Katolske og anglikanske ledere vil fortsette arbeidet med en felleserklæring om Jomfru Maria. Dette skjer etter at Vatikanet har justert sitt syn i spørsmålet om suspensjon av den økumeniske dialogen etter ordinasjonen av en åpent homofil biskop i USA. Det pavelige råd for fremme av kristen enhet har gitt opp sin motstand mot det siste fellesarbeidet i «Den anglikansk/romersk-katolske internasjonale kommisjonen» (ARCIC), og den lenge ventede erklæringen om Jomfru Maria vil bli offentliggjort i slutten av januar.

ARCIC ble etablert i 1970 etter et møte mellom pave Paul VI (1963-78) og Michael Ramsey, da erkebiskop av Canterbury (1961-74). Denne kommisjonen er hovedinstrumentet for teologisk dialog mellom anglikanere og katolikker, og den vil fullføre den nåværende dialogfasen i 2004. Et yngre organ er «Den internasjonale anglikansk/romersk-katolske kommisjonen for enhet og misjon» (IARCCUM), som ble etablert i 2001. Kommisjonen er et organ som skal bringe anglikanske og katolske biskoper sammen for å «fremme praktiske initiativ som skal gi uttrykk for den grad av tro som deles av anglikanere og katolikker» etter ARCICs snart 35-årige arbeid.

Mens Den hellige Stol har tillatt ARCIC å fullføre sitt arbeid, insisterer de imidlertid på suspensjon av initiativ fra IARCCUM inntil de «ekklesiologiske spørsmål» som ble reist ved konsekrasjonen av den episkopale biskopen Gene Robinson av New Hampshire, er løst. Biskop Robinson er en skilt tobarnsfar som bor sammen med Mark Andrews, sin partner gjennom 14 år.

Paven og kardinal Walter Kasper, presidenten for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, advarte i oktober den anglikanske lederen, dr. Rowan Williams, erkebiskop av Canterbury, om at utnevnelsen av Robinson kunne føre til at den økumeniske dialogen bryter sammen, ettersom Den katolske kirke mener at homofile seksuelle handlinger er moralsk gale.

Den hellige Stol ble enda mer frustrert da den episkopale biskopen Frank Griswold, som siden 1999 har vært anglikansk formann for ARCIC, presiderte over bispevigselen av Robinson. Det var bare Griswolds avgang som formann i november som reddet det økumeniske prosjektet. Erkebiskop Williams utnevnte den anglikanske primas i Australia, erkebiskop Peter Carnley av Perth, til ny anglikansk formann. Den katolske formannen er erkebiskop Alexander J. Brunett av Seattle i USA.

Den hellige Stols nye holdning ble inntatt etter møter i Roma mellom kardinal Kasper og kannik John Peterson, generalsekretæren for The Anglican Consultative Council. En uttalelse som senere ble offentliggjort av Vatikanet, forklarte at ARCIC kunne fortsette fordi denne kommisjonens arbeid var av teologisk natur. Men uttalelsen fortsatte: «Det ble bestemt at den neste plenumssesjonen i IARCCUM og den kommisjonens arbeid frem mot en felles erklæring om troen, må utsettes inntil videre i lys av ekklesiologiske forhold. Samtidig vil Det anglikanske fellesskap og Den katolske kirke fortsette sitt engasjement for å fortsette sin dialog, og partene er enige om arbeidet til kommisjonens underkomiteer skal fortsette».

Uttalelsen sier også at kardinal Kasper har ønsket velkommen en anmodning fra dr. Williams om at «det må finnes passende tiltak for en felles refleksjon over ekklesiologiske spørsmål» i lys av de relevante felleserklæringene fra ARCIC. «En ad hoc underkommisjon i IARCCUM vil snart bli etablert for å ta seg av denne oppgaven», sier uttalelsen.

Biskop Crispian Hollis av Portsmouth, som er medlem av IARCCUM, kaller utsettelsen for «trist, men nødvendig». Biskop Malcolm McMahon av Nottingham, som er medlem av ARCIC, gir uttrykk for sin lettelse over at erklæringen om Jomfru Maria er tilbake på sporet. Han sa: «Jeg er svært glad for at ARCIC fortsetter, for vi har lagt ned en enorm mengde hardt arbeid. Det styrker båndene av dialog som vi har mellom Det anglikanske fellesskap og Den katolske kirke. Problemet ble skapt av Frank Griswold som gikk mot stemningen i Det anglikanske fellesskap, noe som gjorde det svært vanskelig for oss å vite hvem vi snakket med under møtene».

Catholic Herald 19. desember og The Tablet 5. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. desember 2003

av Webmaster publisert 29.12.2003, sist endret 29.12.2003 - 16:41