Biskoper holdt solidaritetskonferanse i Betlehem

Patriark Michel Sabbah av Jerusalem

Jerusalem - KI (KAP/Zenit) - Fra 12. til 15. januar møttes biskoper fra hele verden til en konferanse på det katolske universitetet i Betlehem med tittelen «Universalkirken i solidaritet med Kirken i Det hellige Land». De deltakende biskopene kom fra Italia, Spania, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Canada, El Salvador, Sveits og Skandinavia. Sammen med representanter fra Vatikanet og det latinske patriarkatet i Jerusalem diskuterte de tiltak for å hjelpe de kristne i Midtøsten i deres vanskelige situasjon. Konferansen fant sted etter invitasjon fra den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, og ble organisert av bispekonferansen for England og Wales.

Den engelske delegasjonen ble ledet av erkebiskop Patrick Kelly av Liverpool, som også representerte rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae). USAs delegasjon ble ledet av bispekonferansens formann, biskop Wilton Gregory av Belleville. Skandinavia var representert av hjelpebiskop William Kenney av Stockholm, som også representerte kommisjonen for bispekonferanser i EU (COMECE) (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis).

Stadig flere kristne ser ingen fremtidsutsikter i Det hellige Land og utvandrer. Man regner med at det på verdensbasis finnes 500.000 palestinske kristne, og av dem bor nå rundt 50.000 i de palestinske områdene og 115.000 i Israel. Der bor det også minst like mange kristne som ikke betrakter seg som arabere.

Patriark Sabbah har tidligere invitert sine medbrødre i 1998, 2002 og 2003 for å utvikle felles strategier for å støtte de palestinske kristne i Det hellige Land.

Bispedelegasjonen møtte den israelske presidenten Moshe Katsav og presenterte sitt syn på konflikten i Midtøsten. På møtet understreket Katsav at Israel ikke vil forhandle med «destruktive ledere» som går inn for terrorisme. Delegasjonslederen, patriark Sabbah, imøtegikk presidenten og sa at Israel snakker om terrorisme, mens de palestinske kristne og muslimer snakker om okkupasjon. Han understreket at terroren må bekjempes, men at den også har en årsak.

Ved avslutningen av konferansen kritiserte biskop Gregory den manglende fredsviljen hos de politisk ansvarlige. Han fordømte både terrorangrepene på Israel og «den kollektive avstraffelsen av palestinske borgere». Flere biskoper kritiserte den israelske muren («sikkerhetssonen») og fordømte de israelske begrensningene på tilgangen til de hellige steder.

Kathpress 9.-15. januar og Zenit 11. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. januar 2004