Ny leder i Tro og Lys - Norge

Da katolikken Aslaug Espe i oktober i fjor ble valgt som ny ny sonekoordinator for Den nord-europeiske sone (Irland, England, Wales, Skottland, Sverige, Danmark og Norge) av Tro og Lys-bevegelsen, måtte det gjennomføres nyvalg på leder for Tro og Lys-Norge.

Lørdag 31. januar ble Britt Dahl, audiopedagog (døvelærer) og diakon i Den norske kirke, valgt til leder for Tro og Lys, for de neste tre år. Øyvind Monstad, kapellan i Lambertseter kirke og prest i Lambertstergruppen av Tro og Lys, ble valgt til nasjonal prest. Valget fant sted hos Franiskanerne på Vinterbro i Ås. Viviane le Polain, den internasjonale lederen for Tro og Lys, ledet valget.

Søndag 1. februar ble valget feiret under en gudstjeneste i Lambertster kirke. P. Lars Frendel og tidligere leder, Aslaug Espe, velsignet den nye lederen og presten.

Tro og Lys er en internasjonal, kristen økumenisk organisasjon som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken og i samfunnet. Organisasjonen ble startet i 1971 av to katolikker, kanadieren og filosofiprofessoren Jean Vanier og den franske spesialpedagogen Marie-Hélène Mathieu. Både lutherske og katolske prester/diakoner er tilknyttet bevegelsen i Norge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. februar 2004

av Webmaster publisert 09.02.2004, sist endret 09.02.2004 - 15:53