Sr. Maria Carmela døde 15. februar

Sr. M. Carmela

Vår kjære søster Maria Carmela (Marja) Brandt, født den 13. juli 1912 i Radun/Polen, døde den 15. februar 2005 i Oslo etter 70 års klosterliv.

Vi anbefaler vår kjære medsøster til deres forbønn.

Requiemmesse i St. Elisabeths kapell mandag den 21. februar 2005 kl. 09.30, deretter begravelse på Nordstrand kirkegård.

R.I.P.

Minneord

Søster Maria Carmela (Marja, Anna) Brandt ble født 13. juli 1912 i Radun, Polen, som datter av Anastazja og Bernard Brandt.

Etter den daværende ordinære skole fullførte hun et halvt års husmorkurs, og arbeidet så hos ordenssøstrene i Brusy.

Etter foreldrenes tillatelse, velsignelse og gode ønsker for trofast tjeneste til Guds ære, reiste hun den 3. mai 1932 til Norge for å bli opptatt hos St. Elisabethsøstrene i Oslo. Ved ikledning den 15. juni 1933 fikk hun navnet søster Maria Carmela.

Søster M. Carmela avla første profess den 28. februar 1935 og fornyet deretter sine klosterløfter to ganger, i 1936 og i 1937. Evige løfter-avleggelse fant sted i Oslo den 28. februar 1940.

Fra 1934 til 1943 var søster M. Carmela i Tønsberg, og hadde sin virksomhet på øre-nese-hals-klinikken og på operasjonsstuen.

Fra 1943 til 1946 var søster M. Carmela i Oslo. Hun tok seg av de eldre på vårt daværende pleiehjem i Urtegt. 31. I tillegg arbeidet hun som hjemmesykepleier og hadde nattevakter.

Fra 1946 til 1970 arbeidet søster M. Carmela som sykepleier i Trondheim på øyeavdelingen.

Fra 1970 til 1978 var søster M. Carmela i Harstad og jobbet som sykepleier på øre-nese-hals-klinikken og hjalp til i huset etter at sykehusets drift var forandret.

Fra 3. desember 1983 til 1996 har søster M. Carmela som pensjonist vært tilknyttet kommuniteten på Lillestrøm. Etter at huset ble stengt i 1996 kom hun sammen med de andre søstre på Nordstrand.

Søster M. Carmela var hjertesyk. I januar 2003 ble hennes tilstand veldig dårlig og hun måtte innlegges på sykehus. Etter noen ukers opphold der kom hun hjem, men følte seg ikke bra. Hun måtte få mye mer hjelp enn vi kunne gi henne i klostret, og flyttet til Ljabru pleiehjem. Hun sovnet stille inn om kvelden den 15. februar 2005.

Vi lyser fred over vår kjære avdøde søster Maria Carmelas minne.

St. Elisabethsøstrene i Oslo

Melding fra St. Elisabethsøstrene (17. februar 2005)

av Webmaster publisert 18.02.2005, sist endret 18.02.2005 - 14:50