Pilegrimsreise i Paulus' fotspor

Med utgangspunkt i St. Paul menighet i Bergen blir det 28. mai - 8. juni 2005 arrangert en pilegrimsreise i Paulus' fotspor. Reisen går til de stedene Paulus besøkte på sin andre misjonsreise. Noen av stedene som skal besøkes er: Filippi, Tessaloniki, Beroia, Athen og Korint, samt klostrene i Meteora.

Reisen avsluttes med et tre dagers cruise i Efesos via Kreta, Santorini og Patmos. Det blir feiret messe hver dag ved pilegrimsprest Dom Alois Brodersen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. februar 2005)

av Webmaster publisert 24.02.2005, sist endret 24.02.2005 - 19:56