Regimestøttet katolsk kirke trosser Vatikanet og ordinerer biskop

 Se også:

Det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua melder at fader Ma Yingling søndag morgen ble bispeviet til biskop av Kunming, hovedstaden i provinsen Yunnan. Ordinasjonen fant sted uten pavelig approbasjon; paven hadde tvert i mot bedt om at ordinasjonen skulle utsettes.

Vatikanet ville ikke ha fader Ma som biskop på grunn av hans alt for tette bånd til den kinesiske kommunistiske regjering, og fordi han manglet sjelesørgerisk erfaring. Dagen før ordinasjonen oppfordret dessuten Hongkongs kardinal om at planene ble stilt i bero. I en fax sendt den 29. april, et døgn før ordinasjonen, skrev kardinal Joseph Zen Ze-kiun: "Pavestolen har ennå ikke tillatt fader Ma Yinglin å motta bispeordinasjonen. Derfor bes den konsekrerende biskop og de medkonsekrerende om å suspendere ordinasjonen."

Ma hadde vært generalsekretær for det regjeringsstøttede katolske bisperåd, som ikke anerkjennes av Vatikanet, og viseformann for den regimetro kinesiske katolske patriotiske forening.

Xinhua News Agency/AsiaNews/BBC/Reuters (30. april 2006)