Kardinal Murphy-O´Connor advarer Den anglikanske kirke

Frykter at kvinnelige biskoper vil hindre kirkelig enhet

Ifølge kardinal Cormac Murphy-O´Connor vil en ordinasjon av kvinner til bispeembetet i Den anglikanske kirke virke sørgerlig hindrende på bestrebelsene på å nå frem til enhet mellom Den romersk-katolske kirke og Den anglikanske kirke.

I BBC-programmet "Sunday", som nylig omhandlet Church of Englands bevegelser i retning av å ordinere kvinner til bispeembetet, kom kardinalen med sterke advarsler mot deres bevegelse i dette spørsmålet. Han uttalte blant annet at "vi vil ikke lenger gå parallelt i retning av full kommunion og enhet, som vi tror vil være til det beste for å tjene Kristus."

Disse sterke advarslene kommer til tross for at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse i Church of England om å ordinere kvinnelige biskoper.

Kardinalens kommentarer er en oppfølgning av en tale som kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, nylig holdt i "Church of Englands House of bishops", der han advarte mot konsekvensene av en anglikansk beslutning om å akseptere kvinnelige biskoper.

Kasper uttalte at avgjørelsen om å ordinere kvinner til biskoper i og for seg er en logisk konsekvens av å ordinere kvinner til prester, men at den likevel er en markant videreføring på grunn av biskopens rolle som representant for fellesskapet.

Kardinal Murphy sa i BBC-intervjuet:

-Det kardinal Kasper sa til dem er svært alvorlig. Det medfører alvorlige konsekvenser når man ordinerer kvinner til bispeembetet, det vil anfekte relasjonen, ikke bare til det verdensomfattende anglikanske kirkefellesskapet, men også relasjonen til Den romersk-katolske kirke og de ortodokse.

Erkebiskopen av Westminster sier på sin side at det gode vennskapet mellom det anglikanske fellesskapet og Den romersk-katolske kirke vil bestå uavhengig av hvilken beslutning Church of England fatter.

-Men vi håper at de ikke tar dette skrittet, sier kardinal Murphy-O´Connor.

Zenit (15. juni 2006)

av Webmaster publisert 15.06.2006, sist endret 15.06.2006 - 17:31