Messer i pavens navn for fred i Libanon og Israel

 Se også:

Pavens utsendinger skal feire messer for fred i Libanon og Israel den 15. august. Messene feires av kardinal Roger Etchegaray og av pavens ambassadør eller nuntius i Israel/Palestina, sammen med lokale katolske kirkeledere.

Den 11. august meddelte Vatikanets pressekontor at pave Benedikt XVI sender kardinal Roger Etchegaray til Libanon. Etchegaray, som tidigere var president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred, har ofte blitt sendt til vanskeligstilte områder, som da Johannes Paul II sendte ham til Irak for å overtale Saddam Hussein til å samarbeide med verdenssamfunnet. Nå sender Benedikt XVI denne baskiske kardinalen som sin spesielle utsending til Libanon "for å vise pavens åndelige nærhet og konkrete solidaritet og for å be for freden... Besøket er hovedsakelig religiøst og skal, om mulig, også omfatte en messe i Maria-helligdommen i Harissa i Libanon den 15. august, da Den katolske kirke feirer Maria-høytiden Marias opptagelse til himmelen.

Etchegaray skal feire messen sammen med den maronittiske kirkelederen kardinal Pierre Nasrallah Sfeir. Samme dag skal det feires messe for fred i Jesu hjemby Nasaret, av pavens ambassadør eller nuntius til Israel og Palestina, sammen med den latinske patriarken av Jerusalem Michel Sabbah.

Tidligere i august besøkte også en annen kardinal Libanon, da kardinal Theodore E. McCarrick, pensjonert erkebiskop av Washington, var utsending for Den amerikanske bispekonferanse.

Vatikanradioen (14. august 2006)

av Webmaster publisert 14.08.2006, sist endret 14.08.2006 - 12:16