Biskoper ber informant-prester om å tilstå

 Se også:

Den polske bispekonferansen har oppfordret prester som fungerte som informanter under kommunismen til å tilså og advarte mot "fordømmelse og hevn."

"Syndefulle gjerninger bør lede enhver kristen til personlig innrømmelse av skyld, bot og bekjennelse, også offentlig bekjennelse dersom det er nødvendig," sa bispekonferansen i en rapport om forholdet mellom Kirken og det hemmelige politi under kommunismen.

"Men i Kirken er det ikke rom for hevn, gjengjeldelse og ydmykelse, selv overfor syndige mennesker. Kristi Kirke er et fellesskap av forsoning, tilgivelse og kjærlighet."

Biskopene la allikevel til at prester som fungerte som informanter for kommunistene ikke kan rettferdiggjøre sine gjerninger.

I den 3000 ord lange rapporten, publisert i slutten av august, sa biskopene at den "store majoritet" av katolske prester har vist seg som "Kristi verdige tjenere" under kommuniststyret og i enkelte tilfeller også gitt livet som innsats.

Polen hadde kommunistisk styresett fra 1947 til 1989.

Catholic News Service (7. september 2006)

av Webmaster publisert 07.09.2006, sist endret 07.09.2006 - 17:34