Flere lefebvrister forsones med Roma

 Se også:

Fem prester og seminarister, inkludert tidlgere medlemmer av St. Pius X-brorskapet grunnlagt av erkebiskop Marcel Lefebvre, har kommet tilbake i full kommunion med Den katolske kirke.

De grunnla Den Gode Hyrdes institutt, et nytt fellesskap for apostolisk liv med pavelig godkjenning, etablert forrige fredag i Roma. Medlemmene av instituttet er folk som ønsker å feire liturgien slik den var forordnet i den latinske kirke inntil 1962.

Instituttet fører sammen prester som ønsker å "utøve sitt prestedømme i den læremessige og liturgiske tradisjon i Den katolske kirke," forklarte kardinal Jean-Pierre Ricard, erkebiskop av Bordeaux, i et kommuniké. Det nye instituttet befinner seg i hans erkebispedømme.

I det apostolisk brevet "Ecclesia Dei" sa pave Johannes Paul II at den "ulovlige" ordinasjonen av fire biskoper i St. Pius X-brorskapet, utført av erkebiskop Lefebvre den 30. juni 1988, var en skismatisk handling.

Denne ordinasjonshandlingen avskar et forsøk på å få i stand en overenskomst mellom Den Hellige Stol og Pius X-brorskapet - et forsøk som ble gjort i Johannes Paul IIs navn av kardinal Joseph Ratzinger, daværende prefekt for Kongregasjonen for Troslæren.

Erkebiskop Lefebvre døde i mars 1991 og ble etterfulgt av en av de biskopene som ble ordinert, Bernhard Fellay, i ledelsen for gruppen.

Pavens ønske

I sitt kommuniké sa kardinal Ricard:

"Siden begynnelsen av sitt pontifikat har pave Benedikt XVI gitt uttrykk for at han er opptatt av at erkebiskop Lefebvres etterfølgere kommer tilbake i full kommunion, og ønsker å gjøre noen gester for å ønske dem velkommen."

Kardinal Ricard (61), som også er president for den franske bispekonferansen, forklarte at "paven selv tok beslutningen om å etablere dette nye instituttet. I denne beslutningen ligger det en vilje til å presentere et eksperiment for forsoning og kommunion som må bekreftes og utdypes med handling. Av denne grunn er statuttene til instituttet godkjent 'ad experimentum' for en femårsperiode."

"Vi er, i likhet med paven, dypt opptatt av forsoning og fellesskap og vi hilser hans beslutning lydhørt velkommen," sa kardinalen, som også er medlem av Den pavelige kommisjon "Ecclesia Dei".

Denne kommisjonen ble opprettet av Johannes Paul II for å legge til rette for at prester, seminarister, fellesskap og ordensfolk som på en eller annen måte er knyttet til Lefebvres gruppe, men som ønsker å være i enhet med Peters etterfølger i Den katolske kirke, kan innlemmes i full kommunion samtidig som de bevarer sin spirituelle og liturgiske tradisjon.

Erkebiskopen av Bordeaux sa at erkebispedømmet vil inngå en "overenskomst" med instituttet vedrørende dets virksomhet.

Kardinalen erkjente at det trengs en "anstrengelse for fred, forsoning og fellesskap, siden strid har vært karakteristisk for forholdet mellom flere medlemmer av instituttet og det lokale bispedømmet, selv de siste månedene. Her må hver enkelt bidra."

Møtte motstand

I 2002 ba kardinal Ricard Bordeaux kommune om å slutte å bruke en prest fra det den gang ikke godkjente instituttet til tjeneste i St. Eloy kirke i byen. Kardinalens ønske fikk mye oppmerksomhet i media.

Biskop Fellay, overhodet for St. Pius X-brorskapet, utstedte et kommuniké fredag hvor han uttrykte motstand mot avtalen som instituttet har inngått. Han mener det er "en fellesskapsløsning hvor den tridentinske messen blir begrenset til et enkelt statutt."

Andre etterfølgere av Lefebvre er allerede forsonet med Roma, slik tilfellet er med den personlige apostoliske administrasjon "St. Johannes Maria Vianney" i Campos, Brasil, som sprang ut fra en gruppe ledet av biskop Licinio Rangel. Han ble konsekrert av tre biskoper som var ulovlig ordinerte av Lefebvre.

Deres gjeninntreden i Den katolske kirke fant sted 18. januar 2002 i en høytidelig seremoni ledet av kardinal Darío Castrillón Hoyos, president for kommisjonen "Ecclesia Dei".

Zenit, 11. september 2006 (12. september 2006)