Amnesty International advares mot å definere provosert abort som menneskerettighet

 Se også:

Presidenten for Den Amerikanske Bispekonferanse har advart Amnesty International mot å vedta forslaget om å definere provosert abort som menneskerettighet. Et slik vedtak vil true ufødte barn og skade organisasjonens rykte som en forkjemper for menneskerettigheter, hevder de amerikanske biskopene.

Biskop William Skylstad, president for bispekonferansen, har skrevet et brev til Irene Khan, Amnesty Internationals generalsekretær, der han ber organisasjonen om å ikke bevege seg bort fra sitt nøytale ståsted i abortspørsmålet.

"Å oppgi dette godt etablerte ståstedet vil være en tragisk feil, splitte menneskerettighetsforkjempere og fjerne Amnesty International fra sin sentrale og viktige misjon som er å forsvare menneskerettene slik de er anført i FNs menneskerettighetserklæring," skrev biskop Skylstad i et åpent brev som ble publisert på biskopens hjemmeside fredag forrige uke.

Skylstad presiserte at Den Amerikaneske Bispekonferanse har arbeidet tett sammen med Amensty International ved flere anledninger - sist i en kampanje mot dødsstraff i USA. Biskopen appellerte til organisasjonen om å ikke "vanne ut eller legge om sin misjon ved å ta en posisjon som mange anser som fundamentalt uforenelig med en helhjertet forpliktelse på menneskerettighetene og som vil føre til en dyp splittelse blant de som forsvarer menneskerettighetene."

"Dersom Amnesty International skulle fremme abort som menneskerettighet, risikerer de å svekke sin egen velfortjente moralske anerkjennelse."

"Det ville uten tvil splitte deres egne medlemmer, der mange er katolikker, og andre som forsvarer de ufødte barns rettigheter," la den 72 år gamle prelaten til.

Abort er ikke ansett som en menneskerettighet i internasjonal lov, presiserte biskop Skylstad, og både FNs barnekonvensjon og den nylige deklarasjonen om menneskelig kloning holder frem prinsippet om det ufødte barns verdighet.

Retten til liv er i seg selv fundamental - det er "retten til å ha rettigheter", sa prelaten. "Dette er ikke en spesielt katolsk lære, men en innsikt som ligger i den naturrett menneskerettighetene bygger på, den som har bidratt med mange fremskritt i arbeidet med å holde frem den menneskelige verdighet."

Zenit (28. september 2006)

av Webmaster publisert 28.09.2006, sist endret 28.09.2006 - 12:21