Nye St. Frans kirke vigsles 7. oktober

 Se også:

Lørdag den 7. oktober er en stor og etterlengtet dag for St. Frans menighet i Larvik. Etter flere års venting og stor innsats kan menigheten oppleve at nye St. Frans kirke vigsles av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Kirkevigselen skjer lørdag kl. 11.00, og etter messen er det fest på den lokale skolen, som ligger like i nærheten.

Kirken ligger et lite stykke utenfor Larvik sentrum, rett ved siden av Klarasøstrenes kloster.

Stort behov

Inntil for kort tid tilbake holdt menigheten til i det gamle e-verket i Åsveien 2. Dette ble kjøpt av "Katolsk kirkering" i 1991, mens Larvik fremdeles sognet til menigheten i Tønsberg. Det ble innredet med kapell og menighetslokaler og ble betjent av p. Rolf Rollefsen, som da var kapellan i Tønsberg. Den 2. pinsedag 1993 ble Larvik etablert som egen menighet, og p. Rollefsen ble kalt til sogneprest. Noen år senere kom klarasøstrene til byen og bosatte seg i 2. etasje.

Kapellet i Åsveien var i lang tid for lite til menighetens behov, og gleden var stor i Larvik da grunnstenen for deres nye kirke ble lagt ned den 26. august 2005. Huset i Åsveien ble solgt, og den nye kirken ble påbegynt.

St. Frans kirke i Larvik er den tredje nye kirken i Oslo katolske bispedømme siden år 2000. Sist en kirke ble viet i bispedømmet, var Mariakirken i Askim 30. mai 2003. Den 16. juni 2001 ble Sta. Clara kirke i Kongsvinger innviet.

Det er fremdeles et stort behov for nye kirker i OKB, mange steder er søndagsmessene overfylte, ikke minst i Oslo.

Lørdag blir første gang biskop Eidsvig innvier en ny kirke etter at han ble biskop av OKB for ca. ett år siden, men i mai gjenninnviet han St. Josef kirke i Haugesund etter en omfattende renovering.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. oktober 2006)

av Webmaster publisert 06.10.2006, sist endret 06.10.2006 - 19:29