Takksigelsesmesse: Jesu Små Søstre 50 år i Norge

Du/dere er hjertelig velkommen til en takksigelsesmesse med biskop Bernt Eidsvig av Oslo fredag den 1. desember kl. 18.00 i St. Olav domkirke, Oslo, i anledning 90-årsdagen for Charles Foucaulds død og 50-årsfeiringen for Jesu Små Søstres tilstedeværelse i Norge.

Det blir en enkel servering i menighetslokalet etter messen.

Med vennlig hilsen

Jesu Små Søstre

Kontemplative midt i verden

Ordenssamfunnet Jesu Små Søstre tar sitt utgangspunkt i eremitten og ørkenpresten Charles de Foucaulds liv og skrifter. Han ble født i 1858 i Frankrike og døde i Sahara i 1916. Hans visjon var små fellesskap som skulle leve enkelt, i etterfølgelse av Jesus fra Nasaret.

I 1939 grunnla lille søster Magdeleine ordenssamfunnet Jesu Små Søstre. Hun ønsket å gå i br. Charles' fotspor. De første søstre levde i begynnelsen bare blant muslimer, men fra 1949 spredte de seg over hele verden.

De Små Søstre ønsker - gjennom sitt liv i Evangeliets ånd, gjennom sitt liv i forening med Jesu offer og gjennom sin bønn foran det Hellige Sakrament - å bringe Guds kjærlighet og budskapet om fred, håp og glede til alle mennesker; dette budskapet som er essensen i julemysteriet.

Som Jesus i Nasaret, deler de de materielle vilkår med de minste eller utstøtte i samfunnet, og ønsker å bli som én av dem. Lille søster Magdeleine skriver:

"Forsøk mer og mer å forstå ditt kall til å være "én av dem". Dette skal ikke bare være "ord". Å være én av dem betyr å la seg berike av de andre, å møte de andre og å miste illusjonen om alltid å ha noe å gi".

De Små Søstre lever sitt "klosterliv" på et vanlig bosted: En leilighet i byen, en bondegård på landet, en husvogn blant sigøynere osv. De forsørger seg på samme måte som sine naboer, f eks ved fabrikkarbeid, kantine eller rengjøringsarbeid i byen, landbruk, sesongarbeid eller hva som måtte finnes. Enkelte av dem kan i noen tilfeller ta bedre betalte stillinger, men aldri noen lederstillinger.

De deltar i menighetsliv og gudstjenester, men i deres bolig finnes det alltid et lite bønnerom. De vil leve sitt ordensliv i forskjellige miljøer og på den måten gjøre Kirken nærværende der de er.

De lever i små grupper på tre eller fire, ofte fra forskjellige nasjonaliteter og ulik bakgrunn. Deres ideal er enhet seg imellom, og imellom mennesker av forskjellig rase, tro og sosial bakgrunn.

Jesu Små Søstre finnes i 64 land. Gjennom rundskriv og samvær: novisiat - bibelstudier - seminarer - møter, knytter de kontakt med hverandre på verdensplan. Hovedsetet er i Roma. Deres bofellesskap (som gjerne kalles "fraterniteter") er delt inn i regioner. Norden er én region med søstre i følgende land:

Danmark (København og Øm)

Finland (Tampere og Pikkiö)

Grønland (Nuuk)

Norge (Oslo)

Sverige (Stockholm)

Til Oslo kom søstrene i 1955, og til Hammerfest i 1959. De forlot Hammerfest i 2002.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. oktober 2006)

av Webmaster publisert 17.10.2006, sist endret 17.10.2006 - 12:35