Broen på nett

Broen er nå også tilgjengelig elektronisk

Etter oppfordring fra mange av Broens lesere, er tidligere utgaver av bladet nå også tilgjengelig på internett.

Alle utgavene fra nr. 1-2004 og til nr. 5-2006 ligger nå ute på www.katolsk.no, i PDF-format.

Alle fremtidige utgaver kommer til å bli lagt ut en ukes tid etter at bladet er i postkassene.

Broen er Den katolske kirke i Norges felles kirkeblad og sendes gratis til alle katolske husstander i våre tre bispedømmer. Det kommer ut med 6 utgaver i året og har per dags dato et opplag på ca. 25.000.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. november 2006)

av Webmaster publisert 07.11.2006, sist endret 07.11.2006 - 14:02