Den Hellige Stol insisterer på to-stats-løsning i Midt-Østen

Nøkkelen til fred og sameksistens i Midt-Østen er én stat for israelere og én for palestinere, mener Den Hellige Stol. Budskapet ble fremført av erkebiskop Celestino Migliore i FNs spesialkomité for hjelp til palestinske flyktninger i Midt-Østen. Migliore er Vatikanets permanente observatør til De forente nasjoner.

"På disse møtene ramser vi hvert år opp tilsynelatende endeløse lister over vanskeligheter og uenigheter som skiller israelere og palestinere, men dette er forskjeller som gjør det desto mer påtrengende for det internasjonale samfunn å gå løs på problemet med den fundamentale urettferdigheten, som er kjernen i dette spørsmålet," sa Vatikanets sendemann.

Han la til at det neppe er til hjelp for noen av partene bare å liste opp symptomene uten samtidig å gjøre noe med de grunnleggende årsakene. "Begge parter tvinges til å leve under den forferdelige spenningen av mulige terroraksjoner eller militære angrep som resulterer i døde og skadde mennesker og ødeleggelse av infrastruktur," sa erkebiskopen, som også understreket at verden ikke kan ignorere at den israelsk-palesitisnke konflikten er en sentral årsak til den vedvarende mangel på stabilitet i Midt-Østen.

Erkebiskop Migliore poengterte at Vatikanet er overbevist om at en to-stat-løsning er og blir grunnlaget for å løse krisen: Israelere må tillates å leve i sikkerhet i sitt eget land, og palestinere i trygghet i en egen levedyktig stat. "Dette," sa erkebiskopen. "kan bare oppnås dersom det internasjonale samfunn og særlig den såkalte Kvartetten (FN, USA, Europa og Russland), påtar seg byrdene med å få gjenopptatt reelle forhandlinger så snart som mulig. Det er et trist faktum at det internasjonale samfunnet ikke har lykkest i å engasjere isralere og palestinere i en reell dialog der man drøfter løsninger som kan bringe stabilitet og fred til begge parter."

Den Hellige Stols representant understreket også at en varig løsning må omfatte en internasjonal garanti for den hellige stad Jerusalem. "I lys av de mange voldsepisodene og hindringene for fri bevegelse som sikkerhetsmuren forårsaker, fornyer Den Hellige Stol sin støtte til internasjonalt garanterte ordninger som sikrer religions- og samvittighetsfrihet for alle innbyggere i området, og permanent, fri og uhindret adgang for troende fra alle nasjoner og religioner til de hellige stedene," sa erkebiskop Migliore.

Zenit (9. november 2006)

av Webmaster publisert 09.11.2006, sist endret 09.11.2006 - 13:05