St. Franciskus barnehage søker vikar for styrer/pedagogisk leder

St. Franciskus barnehage i Arendal

St. Franciskus barnehage er en katolsk barnehage som eies og drives av Oslo katolske bispedømme. Barnehagen har 20 plasser for barn i alderen 1-6 år. Vi befinner oss på Tyholmen i Arendal. Du finner mer om oss på www.stfx.no.

Styrer/pedagogisk leder

St. Franciskus barnehage har ledig 1 års vikariat som styrer/pedagogisk leder i 100 % stilling fra medio februar 2007.

Det søkes etter en person som har evnen til å samarbeide med barn, foreldre, ansatte og barnehagens styre. Vi ser for oss at du har tidligere ledererfaring. Du må ha førskolelærerutdanning og kunne arbeide i tråd med skolens verdigrunnlag.

Søknadsfrist: Vi venter at din søknad er oss i hende senest 9. desember 2006.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Søknad med CV kan sendes elektronisk til barnehagen@stfx.no eller eller i vanlig post til St. Franciskus barnehage, Kirkebakken 12, 4836 Arendal.

Bekreftede vitnemål og relevante attester tas med til intervju.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt styrer Anita Mjaaland, tlf. 37 00 06 35 eller e-post barnehagen@stfx.no

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. november 2006)

av Webmaster publisert 10.11.2006, sist endret 10.11.2006 - 14:15