Irak-prelat oppfordrer kristne til å forene seg og utarbeide en felles strategi

 Se også:

Erkebiskop Louis Sako av Kirkuk, Irak, har foreslått et toppmøte med irakiske kristne ledere for å utforme en felles pastoral strategi som kan demme opp for flommen av utvandrere og bevare det kristne nærvær i landet, rapporterer AsiaNews Service.

Erkebiskop Sako foreslo at et møte med kristne ledere kunne utarbeide spesielle krav som kunne legges fram for regjeringens ledere, særlig med sikte på like rettigheter og sikkerhet for kristne områder. På samme tid, la han til, kunne de kristne velge ut spesifikke utviklingsprosjekter for å øke mulighetene for unge irakiske kristne som søkte etter lønnet arbeid og trygge boforhold.

Biskopen nevnte forslag om å konstruere en "sikkerhetssone for kristne" i den nordlige provinsen Nineveh. Han la også fram ideen om å forene alle landets kristne under et felles navn, slik som "Assyrer-kaldeere", "Assyrere" eller "Armenere", for å bygge opp en felles følelse av identitet og politisk solidaritet.

Som det viktigste trekket argumenterte biskopen for at kristne burde danne felles enheter når det gjelder bosted og handel, for å kunne etablere seg som et betydningsfullt politisk nærvær og for å sikre mulighetene til å hjelpe hverandre og arbeide effektivt for nasjonal gjenoppbygging.

AsiaNews (13. november 2006)

av Webmaster publisert 13.11.2006, sist endret 13.11.2006 - 11:14