Paven kjøpte første obligasjon i fattigdomsfond

 Se også:

På vegne av paven kjøpte kardinal Renato Raffale Martino, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred, i forrige uke den første obligasjonen for utryddelse av fattigdom. Obligasjonen er utstedt av International Financing Facility for Immunization (IFFIm). IFFIm oppsto i kjølvannet av et prosjekt den britiske finansminister Gordon Brown presenterte i 2004 på det internasjonale seminaret "Fattigdom og globalisering - finansiering av utvikling", som ble arrangert av Rådet for rettferdighet og fred. Fondet som ble opprettet skulle gå direkte til de mest nødlidende, i første rekke barn. Fondet garanteres av flere regjeringer, og kjøp av obligasjoner i fondet er åpent for alle - institusjoner, organisasjoner og privatpersoner.

"Benedikt XVIs håndslag er samtidig både reelt og symbolsk. Det uttrykker Den Hellige Stols fulle støtte til et initiativ som, med bred internasjonal oppslutning, vil gi øyeblikkelig og direkte resultater når det gjelder bistand og utvikling idet det skapes ny finansiering for spesifikke og påtrengende behov," heter det i et kommuniké som ble offentliggjort ved obligasjonskjøpet. IFFIm regner med at programmet i 2015 vil ha reddet 10 millioner mennesker, herav halvparten barn, i 72 land.

I en kort hilsen sa kardinal Martino: "Mennesker som lever i fattigdom ser frem til den dag da korrupsjon på alle nivåer i samfunnet og hos regjeringene ikke lenger er et hinder for at utvikling når frem til alle. En regjering som oppriktig ivaretar sitt folks behov, er ikke bare nødvendig for utviklingen, det burde også være en rettighet," sa kardinalen.

"Pave Benedikt XVI mener at det nå er tid for å handle. Det er derfor han har besluttet at Den Hellige Stol skal delta i IFFIm's obligasjonsprogram. Hans Hellighet erkjenner behovet for raskt å støtte fondene for å svare på utfordringene fra fattigdom, sult, mangel på utdannelsesmuligheter og den pågående kamp mot malariaens svøpe og spredningen av HIV/AIDS og tuberkulose," sa kardinal Martino.

VIS (16. november 2006)

av Webmaster publisert 16.11.2006, sist endret 16.11.2006 - 12:16