Asiatiske kardinaler og biskoper møttes for å drøfte islam

Like før pave Benedikt XVIs reise til Tyrkia, møttes en kommisjon bestående av 16 asiatiske kardinaler og biskoper for å diskutere forholdet mellom Kirken og islam i muslimske land.

Møtet fant sted i Vatikanet og varte i to dager, sier kilder i Vatikanet. Diskusjonen skal ha blitt sammenfattet i en sluttrapport, som er gitt paven.

Til stede på møtet var kardinaler fra Sør-Korea, Indonesia og Det Hellige Land, så vel som den latinske patriark av Jerusalem, Msgr. Michel Sabbah, og generalsekretæren for Bispesynoden, Msgr. Nikola Eterovic. Offisielt ble møtet organisert som forberedelse til den kommende asiatiske synoden.

Etter å ha lyttet til erfaringer fra prelater som lever i direkte kontakt med muslimer, diskuterte deltagerne hvordan Kirken best, i dagliglivet, kan forholde seg til islam i den muslimske verden.

I følge AsiaNews sine kilder, skal Msgr. Sabbahs rapport ha vært "meget gripende."

AsiaNews (21. november 2006)

av Webmaster publisert 21.11.2006, sist endret 21.11.2006 - 20:13