Jobbe i Caritas Norge?

Det er ledig to stillinger i Caritas Norge. Den ene stillingen er en innenlandsstilling med oppstart 1. februar 2007. Den andre stillingen som ønskes besatt er stillingen som kontormedarbeider med oppstart 1. mars 2007.

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 32 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2005 prosjekter i 21 land med omlag 48 millioner kroner. Vårt sekretariat består av sju personer, og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo.

Caritas Norge har et ledig engasjement som innenlandsmedarbeider

Ved å ansette en fulltids innenlandsmedarbeider, ønsker vi å styrke engasjementet for det sosiale og diakonale arbeidet i Den katolske kirke i Norge. Sentrale målgrupper vil kunne være asylsøkere, innvandrere, enslige, eldre, barn og unge.

Oppgaver:

* Inspirere menighetene, skolene, NUK og andre katolske instanser i deres sosiale og diakonale arbeid

* Støtte opprettelse og videreføring av Caritas-grupper i landets katolske menigheter.

Vi ønsker:

* En person som kjenner den katolske kirke i Norge

* En person som kan inspirere andre i det sosiale arbeidet

* En fleksibel arbeidstaker som kan samarbeide med mange ulike typer mennesker

Den som ansettes må være kjent med og lojal mot Caritas' katolske grunnsyn.

Det må påregnes en del reisevirksomhet og kvelds- og helgejobbing.

Lønn etter avtale.

Engasjementet varer i et år fra 1. februar 2007, med mulighet for forlengelse.

Caritas Norge har en ledig stilling som regnskaps- og kontormedarbeider

Medarbeideren vil få oppgaver innen:

* Regnskap - bilagsregistrering, fakturabehandling, avstemninger m.m.

* Giveroppfølging - registrering av gaver, oppdatering og vedlikehold av giverdatabase m.m.

* Kontorstøtte - innkjøp av utstyr og rekvisita, postbehandling og arkivering, sentralbord m.m.

* Forefallende kontorarbeid etter behov

Kvalifikasjoner:

* Regnskaps- og/eller kontorpraksis

* Generelt gode datakunnskaper

* Beherske norsk og engelsk

* Erfaring med Mamut regnskapsprogram vil være en fordel

Vi ønsker oss en person som er:

* Nøyaktig og systematisk

* Serviceinnstilt og fleksibel

* Samarbeidsvillig og med godt humør

Stillingsprosent: 80%. Lønn etter avtale. Startdato: 1. mars 2007.

Den som ansettes må kunne være lojal mot Caritas' katolske grunnsyn.

For begge stillingene:

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf. 23 33 43 60, e-post: kari-mette.eidem@caritas.no.

Søknad med CV sendes caritas@caritas.no, evt. Caritas Norge, Boks 5254 Majorstua, 0303 Oslo, senest 22. desember 2006.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. november 2006)

av Webmaster publisert 22.11.2006, sist endret 22.11.2006 - 12:50