Eget nettsted for rettferdighet og fred

Illustrasjon fra www.justpax.it

Den Hellige Stol har opprettet en eget nettsted med informasjon om og formasjon i rettferdighet og fred.

Initiativet, www.justpax.it, ble tatt av Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred (Justitia et Pax), ved kardinal Renato Martino.

Foreløbig gir internettsiden informasjon på språkene spansk, engelsk, italiensk og fransk og inneholder kirkelige dokumenter, kongresser og uttalelser fra ulike kirkelige representanter.

Siden gir også informasjon om Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, så vel som om rådets medlemmer.

Zenit (24. november 2006)

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 24.11.2006 - 12:45